Elevene på friluftsgruppa ved Råholt ungdomsskole står på i all slags vær. Nå har de inngått en avtale med Finnkollen IL om opprydding og utbygging av friluftsområdet rundt den tidligere hoppbakken.

– Vi kommer nok til å holde på til snøen kommer, sier lærer Mats Langstrand.

– Vi gjør en innsats der det trengs. Oppdragene går gjerne gjennom bekjentskaper. Tidligere har vi hjulpet til med opprensking ved elva Risa. Nå er det Finnkollens tur.

Og eleven sjøl trives.

– Dette er fint, sier Jørgen Klaseie mens han lemper kvist på bålet.

Robert Olsen Bjørnerud går løs på en store furustokk med øks.

– Det er hardt, innrømmer han.

– Motorsag hadde vært lettere.

Men motorsag krever både masse sikkerhetsutstyr og kursing. Da er det enklere med øks og bogesag.

– Med manuelt utstyr kan elevene utføre alt arbeidet. Med motorsag ville det blitt lærerne som feller og kapper, og elevene hadde blitt bare ryddegutter, sier lærer Arnfinn Kjelland.

Friluftsgruppa har revet trappa i den gamle hoppbakken i Finnkollen og brent opp restene sammen med kvist fra ei stor furu som de har felt. Ei stor gran skal også ned, og BMX-banen skal settes i stand. Bygging av en ny gapahuk og anleggelse av hinderløype står også på programmet til de arbeidsvillige elevene.