– Noen må ta ansvar. Det er «høl i hue» at gaupe, ulv og bjørn skal få gå sammen med husdyr, sier Hoel.

Hoel har de siste ukene mistet 13 lam på grunn av gaupeangrep. Lammene gikk sammen med voksne søyer og andre lam i en inngjerdet hamnehage i kort avstand fra husene på gården Hol Vestre i Eidsvoll. Bare åtte av dem er funnet igjen.

– Som åte til rovdyrene

– Det er grusomt å tenke på hvordan dyrene har lidd. Noen må ta ansvar. De som skriker etter å verne rovdyrene, har ikke peiling på gårdsdrift.

– Det er «høl i hue» at gaupe, ulv og bjørn skal få gå sammen med husdyr. Det sitter noen på kontor i Oslo og bestemmer uten å ha kunnskap om hva som foregår i landbruket, sier Hoel.

– Vi er pålagt å slippe dyrene på beite. Det er ensbetydende med å slippe dem ut som åte til rovdyrene.

Vil ikke utrydde rovdyrene

May-Lis Ekstrøm Hoel presiserer at hun ikke vil utrydde rovdyrene.

– Men den politikken som føres i dag, skaper jo også rovdyrhat. Det er ingen tjent med. Jeg er ikke for utrydding av rovdyr, men jeg vil at de skal forvaltes slik at de ikke gjør skade på husdyr, eller skaper redsel for ferdsel i skogen.

– Rovdyrene bør være i et naturreservat. Så kan de som har lyst til å se dem, dra dit, sier Hoel.

LES OGSÅ: Ulvesonen opp til vurdering

I sommeren hadde familien til sammen 71 voksne og lam.

– De har gått på beite nær garden slik at vi kunne ha mer kontroll på dem enn ved å slippe dem på skogsbeite.

– Vi ville holde sauene på hjemmebeite nettopp for å unngå å lage rovdyrmat av dem.

– Vi har sjekket besetningen jevnlig. Likevel skjedde dette. Det er helt fortvilet, sier Hoel.

Usikker framtid

Nå er de gjenlevende dyrene flyttet ut på et åpent jorde der de kan være under oppsikt døgnet rundt.

– Men der kan vi ikke ha dem for bestandig. Det er jo der vi skal dyrke fôr til dem. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre for å beskytte dyrene best mulig neste sommer, sier May-Lis Ekstrøm Hoel.

Færre rovdyrangrep i sommer

– Totalt sett er det i sommer registrert svært få rovviltskader på Øvre Romerike, forteller rovviltkonsulent Hans Petter Klokkerengen. Klokkerengen har besiktiget de døde dyrene på Hol og konkludert med at de er tatt av rovdyr.

– Dyrene hadde ligget lenge - minst to-tre uker - før jeg inspiserte dem, men jeg har konkludert med at de antakelig er drept av gaupe, sier han.

Dyretragedien på Hol er det største rovdyrangrepet på Øvre Romerike i år, men Klokkerengen sier at slike hendelser ikke er uvanlige.

– Men i år har det vært uvanlig stille både i Akershus og Hedmark, sier han. – Vi har registrert en rovdyrdrept sau i nord-Feiring, og ved Habberstadvangen i Eidsvoll er det funnet et dyr som trolig er tatt av ulv. Det ble kanskje tatt av en ulv som ble registrert på Hedmark-sida for noen uker siden og som til slutt ble skutt i Løten.

– I tillegg til disse vet vi at en hund drepte tre sauer i Gjerdrum, og i Åsleia i Eidsvoll er et lam drept av rev, forteller Klokkerengen.

LES OGSÅ: Ulv i skiløypa

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook