EUB har tidligere skrevet at Incita har inngått en intensjonsavtale med Ahus om å leie hele eller deler av Stensby. Dette er blitt mer aktualisert etter Ahus-ledelsens ønske om nedleggelse, som nå skal til ansatte og AMU for uttalelse.

Forebyggende arbeid

– Vi vil etablere et livsstilssykehus, sier Incitas administrerende direktør Ole Andreas Underland.

– Samhandlingsreformen krever at kommunene i større grad bedriver forebyggende helsearbeid. Dette kommer til å sette kommunene på en prøve i forhold til en rekke oppgaver som tidligere var sykehusrelaterte. Flere grupper er kasteballer i systemet. Pasienter med kols og sirkulasjonssvikt har nå for dårlig tilbud i hjemkommunen. De må stadig innom Ahus for kortere behandling og hjelp. Dette er pasientgrupper som vi kan hjelpe, blant annet ved et spesialtilpasset treningsprogram. Jeg tviler på at kommunene selv er i stand til å yte denne hjelpen. De kan leie tjenesten av Incita. Vi vil etablere et varig tilbud på Stensby, sier Underland.

Les også: - Nedleggelse er trist, men ikke overraskende

Fedme og korttidsplasser

Underland ser også for seg et tilbud til mennesker som sliter med overvekt og fedme.

– Mange overvektige velger kirurgiløsningen, som de anser som eneste utvei. Vi har et ferdig trenings- og kostholdsprogram som er direkte rettet mot denne pasientgruppen, forteller Underland.

I dag fungerer en del av Stensby som korttidsplasser for pasienter som er ferdigbehandlet på Ahus, men som ikke er friske nok til å reise hjem eller tilbake til institusjon. Disse menneskene er kommunens ansvar, og kommunen leier sengene av Ahus.

– Vi ser for oss en videreføring av dette tilbudet. Vi kan inngå avtale med Hurdal og Eidsvoll om leie av senger som de betaler for bare hvis de brukes, sier Incitas direktør.

Ferdig sykehus med ansatte

– Hva med de ansatte? Det er 100 mennester som jobber på Stensby i dag.

– Det er det som er det geniale. Det er et fiks, ferdig sykehus med stab på Stensby. Incita tilbyr seg å overta begge deler. Ahus-ledelsen havner trolig på nedlegging, og kommer det ikke raske alternativer på banen, kan bygningsmassen bli stående som et tomt spøkelseshus mens de ansatte må pendle eller finne seg andre jobber.

Base for Incita

Underland ser for seg Stensby som base for Incitas drift.

– Vi vil flytte administrasjonen, som teller rundt 10 personer, til Stensby. Hele vår virksomhet er i utgangspunktet tuftet på Bøn og Valstad sykehjem. Eidsvoll er basen for Incita. Vi driver spesialhelsetjeneste innenfor psykiatri og rus. På Stensby ønsker vi i tillegg å starte opp somatiske tjenester.

– Kjøp av Stensby, om det skulle bli resultatet, krever solid økonomi. Er Inicita et rikt selskap?

– Ved salg av helesetjenester, er vi 100 prosent offentlig finansiert. Eierne har ikke tatt ut ei krone i utbytte. Overskuddet har gått til oppkjøp av hus og bygninger. Vår kapital er bundet til eiendommene. Blir det snakk om kjøp av Stensby, må vi finne en finansieringsløsning, svarer Underland.

Glade for Incita-tilbudet

De ansatte ved Stensby er inne i en mørk tunnel.

– Vi øyner et lys i og med at Incita har vist så stor interesse for sykehuset, sier sykepleiertillitsvalgt Aud Borgny Fredriksen.

Torsdag gikk viseadministrerende direktør ved Ahus, Stein Vaaler, inn i løvens hule. Da var det allmøte med de Stensby-ansatte etter at det ble klart at Ahus-ledelsen vil legge ned all drift ved Stensby fra årsskiftet.

Fredriksen forteller om ansatte som er opprørte, sinna og lei seg.

– Ahus-ledelsen driver et spill for galleriet, mener hun.

– De har bestemt seg for å legge oss ned, selv om de sier at de ansatte skal høres gjennom tillitsvalgte og AMU.

Hun mener at selv om det ikke skal settes en endelig sluttstrek før 8. november, så er saken i realiteten avgjort.

– Også arbeidsgruppa som ble nedsatt for å jobbe med saken, var kun et grep for å roe oss. Ahus-ledelsen hadde allerede bestemt seg den gangen, mener sykepleieren.

En mulighet

– Den private helseaktøren Incita er mer enn interessert i å «overta» dere hvis Ahus legger ned sin virksomhet. Hvilke reaksjoner har dere til det?

– Vi er jo lettet over mulighetene for å kunne fortsette å jobbe her. Mange ser på det som en mulighet, mens andre igjen heller vil pendle eller finne seg en annen jobb. En felles reaksjon er glede over at det i alle fall ikke blir stående tomt.

På Ahus’- styremøtet 8. november skal det endelig avgjøres.

– Hvis konklusjonen blir stenging, må det jobbes hardt og intenst i desember. Vi må bare vente og se, sier Aud Borgny Fredriksen.

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook