Byggingen av E6 mellom Hovinmoen og Dal går etter planen, med det store Dalkrysset som siste installasjon. Dermed blir det åpning av motorveien i oktober.

– Vi holder budsjettet og blir ferdig som avtalt. Det gjelder også arbeidet med gang- og sykkelveiene. Dalkrysset er det aller siste vi gjør på denne parsellen, sier Øyvind Holemark i Statens vegvesen.

LANDEMERKE
Vegvesenet bygger Dalkrysset som en 100 meter stor rundkjøring over E6, og mener det er et av de viktigste kryssene mellom Hovinmoen og Hamar. I tillegg blir det sprengt ut på- og avkjøringsramper i bergveggene langs motorveien. Dalkrysset blir dermed ganske likt sin berømte treetasjes navnebror Sinsenkrysset i Oslo.

– Dalkrysset blir et landemerke. For å gjøre det synlig sørfra, blir Stein bru sør for Dal erstattet med en undergang under E6, står det å lese i Vegvesenets byggeplaner.

Det indre rekkverket i rundkjøringen blir støpt i betong, og belyst så det blir lett synlig både nede fra E6 og oppe fra lokalveiene. Rv 176 på vestsiden av E6 legges i en bue lenger nord, mens den på østsiden følger omtrent dagens trasé til den treffer rundkjøringen. Krysset med Industrivegen legges noe lenger øst, innkjøringen til Statoil blir omtrent som nå.

LIKE BRED KJØREBANE
Mellom Hovinmoen og Dal blir den totale bredden på E6 26,5 meter. Nord for Dal blir den 21 meter.

– Det er feltet mellom kjøreretningene som blir smalere, kjørebanene blir like brede hele veien, sier byggeleder Ole Morten Jahren i Statens vegvesen.

Parallelt med motorveien bygges også gang- og sykkelveien langs Trondheimsvegen.

– Vi gjør trafikksituasjonen tryggere på lokalveiene, blant annet fordi vi forventer økt biltrafikk når bomringen kommer. Den sammenhengende gang- og sykkelveien mellom Hovinmoen og Bondal bru like før Dal, blir ferdig til motorveien åpner, sier Jahren.

En trafikksikkerhetsrapport fra 2006 viser forventet økning i trafikken på strekningen Mogreina – Bondal bru fra 2600 til 5000 biler per døgn i år 2010.

TRAFIKKSIKKERHET
Når arbeidet med nye E6 nord for Dal begynner, fortsetter trafikksikkerhetstiltakene på lokalveinettet. Dette er tiltak som bygges:
* Hovinmoen-Lie, GS-vei (1,3 km).
* Lie-Mogreina kapell, GS-vei (3,2 km).
* Mogreina-Bondal bru, GS-vei (1,1 km)
* Dal skole, punkttiltak.
* Råholt sør, punkttiltak.
* Piro-krysset, fortau/rundkjøring.
* C. Ankers v. - Vestvang, GS-veg (1,35km).
* Smestad-Dokkenmoen, GS-veg.
* Smedsrudgutua - Åsliveien, GS-veg (0,84km).
* Langset, punkttiltak.
* Utbedringer på rv. 33 i Feiring-området.

UTFORDRENDE
Skal vi tro Jahren har arbeidet med ny E6 vært utfordrende.

– Dette fordi vi har bygd flere store betongkonstruksjoner på strekningen. Arbeidet med brua over Risa var krevende, der flyttet vi blant annet ei stor steinfylling. Slikt tar tid, men alt i alt har det gått greit, sier han.

På 1980-tallet ble det lagt betongdekke på E6 mellom Hovinmoen og Dal, som et prøveprosjekt. Betongen graves opp nå, skal knuses og bli brukt til fyllmasse i anlegget.