Kjersti Almåsvold Mo i Eidsvoll Frp ser ikke bort fra at hun kan være på vei ut av partiet. Hun opplever at det ikke er samsvar mellom liv og lære i partiet.

I et brev til den sentrale Frp-ledelsen stiller Almåsvold Mo spørsmål ved om det er samsvar mellom partiets ideologiske fundament og den måten representantene opptrer både mot hverandre og mot andre partier på.

MISFORSTÅTT?
I brevet peker Almåsvold Mo på at mens det i partiprogrammet er lagt stor vekt på å vise respekt for enkeltindividet, så opptrer partiets representanter i strid med dette.

– Hvis det er noe jeg har misforstått, ønsker jeg en avklaring i minnelighet nå, før det oppstår episoder som kan være lite tjenlig for begge parter, avslutter Almåsvold Mo sitt brev.

– Betyr dette at vi kan vente en utmelding fra din side, Almåsvold Moe?

– Hvis jeg har misforstått noe vesentlig, så er jeg på kollisjonskurs med eget parti. Jeg er da på gal plass. Dette kan få konsekvenser for min rolle i Frp i lokalpolitikken, svarer hun.

Almåsvold Mo har trukket seg ut av rollen som gruppeleder i Eidsvoll Frp.

IDEOLOGISK DEBATT
Til VG sier hun at hun har valgt en mer tilbaketrukket rolle som nestleder i påvente av en avklaring på de spørsmålene hun nå stiller.

– Har du satt noen svarfrist?

– Nei, men det må jo bli en avklaring innen rimelige grenser. Jeg må få si at jeg er takknemlig fra responsen jeg har fått fra fylkespartiet. Mange støtter den ideologiske debatten jeg nå drar i gang.

IKKE PERSONLIG
Almåsvold Moe er separert fra Geir Almåsvold Mo, som var generalsekretær i partiet. Han er nå stabssjef for Siv Jensen.

– Er dette en feide mellom deg og eksmannen din som nå er dratt inn i politikken?

– Nei det er overholdet ikke et personlig oppgjør mellom eksmannen min og meg. Dette er en debatt om ideologi og om liv og lære, sier Almåsvold Moe.