Kommunestyret i Eidsvoll vedtok i kveld å plusse på skolebudsjettet med 2,3 millioner kroner.

Det var Aps fungerende gruppeleder Toril Altenborn som fremmet forslag på vegne av Ap og Frp. De samme to partiene vedtok under budsjettbehandlingen i desember å redusere skolenes lønnsbudsjett med fire millioner kroner. Nå har de innsett at det ble for mye samtidig med innføringen av en ny tildelingsmodell, og tilbakefører 7/12 av innsparingsbeløpet.

LES OGSÅ: Lærerkutt rammer elevene

Skoletildelingene førte til kraftig debatt da flertallet i utvalget for oppvekst og levekår - SV, Sp og Ap - anbefalte en ekstrabevilgning på 500.000 kroner til Feiring skole. Den anbefalingen var ikke Aps budsjettkamerat Frp med på, men kveldens nye fellesforslag fra de to partiene fikk enstemmig tilslutning. Det fikk også et forslag fra Sp og Høyre om å ta pengene fra fjorårets overskudd. Ap/Frp hadde opprinnelig tenkt å ta pengene fra dette årets overskudd, men sa seg enig med de andre partiene om at det er sikrere å ta av penger man har, enn av penger man håper å få.

Det store flertallet vedtok samtidig å beholde den vedtatte tildelingsmodellen. Bare SV ville endre den slik at det ble mer penger til de minste skolene.

- Det er greit at man ikke rører ved tildelingsmodellen nå, men den bør bearbeides seinere, uttaler Ragnar Lillehagen i Utdanningsforbundet.

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook