Minst sju andre lam er savnet. Rovviltkonsulent Hans Petter Klokkerengen i Eidsvoll er ikke i tvil om at det er ulv som har vært på ferde.
– Jeg har undersøkt dem. Alle er bitt over ryggen. Det er typisk ulveangrep, sier han.

AVLIVET
Ett av lammene ble funnet dødt på en skogsbilveg søndag. Tirsdag måtte Klokkerengen avlive to andre som var sterkt skadd etter ulveangrep.
Ett av lammene tilhørte en bonde på Lysjøen. De to andre tilhørte Tor Ørbæk. Han savner i tillegg sju andre lam.

– Sauene kommer gjerne hjem en gang i uka. Mandag kveld kom de hjem med de to skadde lammene, forteller Ørbæk.

– Dette er naturens gang, men det er tragisk. Nå må vi ut og lete etter dem som er borte. Jeg kan ikke si med ett hundre prosents sikkerhet at de er drept av ulv, men de er i hvert fall ikke i live. Mødrene går og skriker etter dem, sier Ørbæk.

I går startet han søket etter lammene klokka tre på natta. Ingen er hittil funnet.

TIDSSPØRSMÅL
Ulv har også tidligere tatt lam i Eidsvoll, og på Stange-sida ble det sist uke drept sauer.

– Det har bare vært et tidsspørsmål før ulven ville komme. Nå har det skjedd. Dette er slikt vi får gjort lite med, sier Ørbæk.

Dette er for øvrig slett ikke første gangen rovdyr har tatt sauer for Ørbæk.
– Tidligere har det vært gaupa. Rovdyrtapene startet på midten av 1980-tallet, og jeg har mistet flere titalls lam på grunn av gaupeangrep, forteller Tor Ørbæk.

HUNDREVIS
Sauebonden nord for Minnesund har nesten 300 sauer og lam på sommerbeite. Andre saueholdere har nesten like mange til sammen, slik at det er mellom 500 og 600 dyr på beite i skogen i nordbygda i Eidsvoll.

– Jeg har varslet alle saueeierne om ulven, men det er ikke mye vi kan gjøre. Vi bruker én måned på å sanke inn sauene om høsten. Det ville bli utrolig mye arbeid om vi skulle måtte ta dem hjem nå, og da ville de i tillegg ete opp alt fôret som de skal ha til vinteren, sier Tor Ørbæk.

IKKE RADIOMERKET
Ulven som nå har slått til på Minnesund, er ikke den radiomerkede ulven som den siste uka har vært innom store deler av Øvre Romerike fra Kløfta og nordover.
– Den har vi kontroll på. Den var et helt annet sted da sauene nord for Minnesund ble angrepet, forteller Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn.

Wilberg synes ikke det er merkelig at det kommer ulv til Øvre Romerike.

– Det var 28-29 ynglinger i Norge og Sverige i fjor. Disse ungene begynner nå å spre seg. Dette er streifdyr som kan ta seg fram over store avstander, forteller han.

Ulven som angrep sauene ved Minnesund, er høyst sannsynlig den samme som også har vært på ferde i Stange.

– Der ble det meldt om lammetap både fredag og lørdag, og mandag ble ulven sett, forteller Wilberg.

I Stange er det søkt om fellingstillatelse på ulven siden den er utenfor forvaltningssonen for ynglende ulv.

– Men det var visst tatt for få lam til at det kunne bli gitt tillatelse, forteller sauebonde Tor Ørbæk.