I sommer rundet bygdas innbyggertall ni hundre, og i dag har Feiring skole 115 elever, som er det høyeste antallet siden skolen fikk ungdomstrinn på slutten av 80-tallet.

– Vi er inne i en fin trend med tilflytting til bygda. Det er to måter å øke netto innbyggertall - innflytting og formering. Begge deler har skjedd i året som har gått, sier Lisa Brodshaug fra «PR-departementet».

De nye Feiringene mottok diplom, kortbok, og smekke med mottoet «Feiring født – Feiring støtt».

– Dette er Feirings framtid, og vi håper de vil føle seg som Feringer samme hvor de flytter hen, og oppholder seg i verden! sier Brodshaug.

ET AKTIVT ÅR

Etter introduksjonen av bygdas aller ferskeste medlemmer informerte Feiringregjeringa om arbeidet som er gjort gjennom året, og hva som er på planen framover, og det har vært et svært aktivt år i den lille bygda på vestsiden av Mjøsas sørende.

Her har vært arrangert midtsommerfest, dansefester, visekveld, politiske temamøter, akedag og barnekunstutstilling. Det er jobbet med båtforening, trafikksikkerhet, kratthugst, produsert egen Feiring-kalender samt spørrebok om Feiring, og i tillegg jobbet med påvirkning i forhold til aldershjemmet og skolen.

– En av de aller viktigste oppgavene for oss i Feiringregjeringa er å sikre fortsatt befolkningsvekst i bygda, og fortsetter det som det gjør nå kan vi nå målet om å runde 1000 innbyggere om få år, sier Feiring-minister Leif Melby.

KONTAKT MED UNGDOMMEN

Det satses spesielt på å holde god kontakt med bygdas ungdom, som gjerne reiser ut for å utdanne seg.

– I løpet av 2012 ser vi at det er åtte familier som har flyttet «hjem igjen» med barn, og det er noe vi setter stor pris på. Vi ønsker oss selvfølgelig så mange innflyttere som mulig, men ser at det aller viktigste er å satse på at de som har bodd her og vokst opp her, gjerne velger å bosette seg her når de etter hvert stifter familie selv, sier Melby.

En av virkemidlene for å holde kontakt med ungdommen er også økt satsing på bygdas egne nettsider.

– Vi har registrert en god økning i trafikken på nettsidene siste året, og er også aktive på nettsamfunn som Facebook. Dette betyr at vi når vidt og bredt ut med informasjonen om bygda, sier Lisa Brodshaug.

I løpet av årsmøtet søndag ble det også valgt inn tre nye ministere som skal ta seg av sine respektive departement i året som kommer. Inn kommer Kjetil Blinge (PR), Eirin Skaalerud Leontin (Oppvekst) og Lars Skånsar (Næring). Kulturminister Anne-Lena Ekström og finansminister Per-Otto Flesvik fortsetter.