De ikke-sosialistiske flertallspartiene i Akershus fylkeskommune ble i går enige om å fortsette samarbeidet i en ny fireårsperiode.

Nils Aage Jegstad (H) fra Vestby fortsetter som fylkesordfører, men fylkesvaraordfører Inge Solli (V) ble vraket. Årsaken skal være at Venstre i Sollis hjemkommune, Nittedal, har valgt å gå inn i et rødgrønt samarbeid i kommunestyret, med Solli som varaordfører.

Dermed var vegen åpen for Lars Salvesen som til nå har vært leder av hovedutvalget for samferdsel og miljø.

Valgene av fylkesordfører og fylkesvaraordfører vil formelt bli foretatt når fylkestinget konstituerer seg torsdag 20. oktober.