Rådmannens foreløpige budsjett tyder på at Ullensakers økonomi er i bedring. Likevel økes avgiftene. Går det slik rådmannen nå legger opp til, vil det neste år kunne settes av nær 40 millioner i reserve, mens ordføreren i finansutvalgets møte mandag, gjerne ville ha ytterligere 10 millioner i reservepotten.

Endelig budsjettforslag legges fram kommende mandag.

En avsetning på 40 eller 50 millioner er fortsatt lavere enn det fylkesmannen har anbefalt for en kommune med et driftsbudsjett på omkring 1.600.000.000 kroner. Samtidig er det betydelig mer enn resultatet de siste årene.

To nye helsesøstre

Ytterligere et tegn på at økonomien er på rett veg er at rådmannen har valgt å la momskompensasjonen kommunen får på sine investeringer i sin helhet går til nye investeringer. En del av denne kompensasjonen har tidligere gått direkte i driften, og det er fortsatt mulig neste år, men ikke i 2014.

I praksis varslet rådmannen et budsjett som viderefører dagens drift, kompensert for forventet pris og lønnsvekst, men med enkelte mindre styrkinger av driften.

Det gjelder for eksempel forebyggende arbeid for barn og unge, hvor kommunen gjennom flere år har kommet dårlig ut.

I neste års budsjett styrkes denne sektoren med 2,5 millioner. Det gir blant annet rom for to nye stillinger som helsesøster, mens hjemmetjenestene skal styrkes med 700.000 kroner.

Les også DYREST I HURDAL-BILLIGST I ULLENSAKER i fjor

Starter opptrapping

På avgiftssiden varsler rådmannen en vekst utover prisstigningen for vann og avløp.

Her kan det bli en vekst på 20 prosent for vann og 10 prosent for avløp, og det er nok bare en begynnelse.

Det er, ikke minst for å skaffe ullsokningene en mer robust vannforsyning, i gang planlegging av et nytt vannverk til 200 - 300 millioner kroner. Det vil føre til ennå høyere avgifter. Selv etter at et nytt vannverk er på plass tyder likevel alt på at Ullensaker vil ha lavere priser for vann og avløp enn nabokommunene.

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook