– Jeg ble skremt over hvor fort denne brannen spredte seg. Vi fikk melding klokka 6.00. Klokka 6.04 dro første brannbil ut, og den ankom brannstedet klokka 6.11. Da var det fullstendig overtent, sier Kjell Johansen, brannsjef for Gardermoregionens interkommunale brannvesen (GRIB).

FLAKS
12 av 14 leiligheter ble totalskadd, men ingen av de 23 personene som bodde der kom alvorlig fysisk til skade. Én person ble sendt til sykehus med røykskader. Det er fire tilsvarende bygg i området, alle bygd av Selvaagbygg.

Han mener det kun var flaks at alt gikk bra denne gangen.

– Hadde det gått noen minutter til før brannen hadde blitt oppdaget kunne det fått fatale følger. Menneskeliv kunne gått tapt, sier han. Med hjelp fra brannmannskaper fra OSL på Gardermoen klarte man å slukke brannen raskt, selv om det var en del vind.– Noe raskere tror jeg nesten ikke er mulig. Med hjelp av det kraftige utstyret fra OSL unngikk vi også at brannen spredte seg til nabobygget. Det er nettopp at det fikk så store følger på så kort tid som skremmer meg, sier han.

KJENT PROBLEM
Han mener byggeforskriftene nå må endres for å unngå lignende tilfeller igjen.
– Dette bygget er bare to år gammelt, og bygd med svalgang med tak. At branner sprer seg raskt med slike konstruksjoner er godt kjent, og det finnes mange eksempler med eldre bygg. Det er derfor uforståelig at det ikke blir gjort noe med dette når det bygges nytt. Vi har altså ikke lært. Sånn kan vi ikke ha det lenger, sier Johansen.

Han mener det blir brukt mye penger på andre branntekniske tiltak som er til liten nytte dersom ikke «svalgangeffekten» fjernes.

– Det hjelper lite med gode brannceller, beskyttet av gips, brannvegger og andre ikke-brennbare materialer, når flammene tar seg ut gjennom vinduene, langs bygningene utvendig og inn gjennom vinduene i leilighetene ved siden av. Uten tak ville flammene søkt oppover, sier han.

Han mener også brannen i Prestmosvegen i Nannestad må granskes for å finne ut om bygget er lovlig.

– Dette for å sette søkelyset på problemet. Det er i dag ikke noe forbud mot å bygge slik det er gjort i Nannestad, men det står i byggeforskriftene at svalgang med tak bør unngås, sier han.

KUNNE REDUSERT OMFANG
Johansen mener omfanget av brannen kunne vært sterkt redusert med en annen byggekonstruksjon.

– Jeg mener bestemt at vi kunne slukket brannen i leiligheten den oppsto i, sier brannsjefen.

Han mener også det i mange tilfeller burde benyttes andre typer glass i vinduene.
– Det finnes for eksempel trådglass som tåler mye mer varme. Det er også andre forebyggende tiltak, som for eksempel sprinkling, som er effektivt. Det er en selvfølge at alle har forskriftsmessige røykvarslere og slukkeutstyr, sier Johansen.

Han oppfordrer også folk til å sikre seg med alternative rømningsveger.

FRYKT
Brannsjefen forteller at de allerede har fått henvendelser fra naboer som bor i samme typer leiligheter.

– De har bedt om råd fra oss for hvordan de kan sikre seg bedre. Dette er jo positivt, sier Johansen.
Bjørn Hoff, lensmann i Nannestad og Gjerdrum, opplyser at hendelsen har skapt frykt hos flere av naboene.

– Mange føler seg nå utrygge, og er usikre på kvaliteten på byggene, sier Hoff.

Han opplyser at politiets oppgave nå blir å finne arnestedet, og om mulig brannårsaken.

– Det vi kan si er at brannen startet i en av leilighetene midt i bygget. Om det var oppe eller nede kan vi foreløpig ikke si, sier Hoff.

I går var både tekniske og taktiske etterforskere på plass i Nannestad.
– Vi starter nå med avhør av et utvalg personer, sier lensmannen.
Han opplyser at den kommunale beredskapen fungerte godt.

– Kriseteamet var på plass allerede klokka åtte, sier Hoff.

Han forteller at 19 av dem som mistet hjemmet sitt bor hos venner og familie.
– To bor på hotell, mens to av de eldste har fått midlertidig plass på sykehjemmet etter eget ønske, sier han.

VIL VURDERE BYGGESKIKK
Det er Selvaag som har bygd leilighetene som ble utsatt for brann i Nannestad.
– Det er litt for tidlig for oss å uttale oss konkret om saken. Vi avventer nå rapporten fra brannvesenet før vi foretar oss noe, men vil selvsagt vurdere det som hevdes. Vi synes også brannen spredte seg raskt. Temaet brannsjefen påpeker er kjent, sier Baard Schumann, administrerende direktør for Selvaag Bolig.

Han opplyser at folk fra Selvaag var på brannstedet i går.

– De fikk imidlertid ikke komme inn siden etterforskningen pågår, sier Schumann.