– Det vil være fullstendig krise om dette skjer, sier leder for Feiringregjeringa, Mette Kjelland Limbodal.

Tirsdag kveld ble det invitert til allmøte i forsamlingshuset Fløygir for å debattere nedleggelsesplanene.

Bakgrunnen er at LHL har varslet at de ønsker å bygge et nytt og moderne sykehus ved Gardermoen. I forrige uke ble det under et ekstraordinært styremøte i Landsforeningen vedtatt å slå sammen virksomhetene ved Glittreklinikken i Nittedal og Feiringklinikken, og heller bygge et nytt stort sykehus i Gardermoen-regionen.

– Hvis det ikke dukker opp noe spesielt i utredningen vi skal gjennom, så kommer vi til å bygge et nytt sykehus, sa generalsekretær i LHL, Frode Jahren til Eidsvoll Ullensaker Blad i forrige uke.

ORDFØREREN PESSIMISTISK

Eidsvoll-ordfører Einar Madsen informerte de mange fremmøtte på Fløygir om hva kommunen til nå har fått av informasjon fra LHL, samt hva som vil være strategien fra kommunens side fremover, for å redde sykehuset fra nedleggelse.

– Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for å sikre at Feiringklinikken skal bestå, enten det blir her, eller et annet sted i Eidsvoll kommune, sa Madsen.

Ordføreren var videre svært pessimistisk med hensyn til at driften ved sykehuset vil kunne fortsette å forbli slik den er i dag.

– Slik jeg har oppfattet signalene fra LHL er løpet allerede kjørt, men vi ønsker å ha en aktiv dialog med foreningen for å utrede alternativene til annen aktivitet i lokalene, sa Madsen.

MENER INGENTING ER AVGJORT

Nestleder for LHLs fylkeslag i Akershus, Bjørg Bratvold, mener seg overkjørt fra sentralt hold, og sier at nyheten om at en avgjørelse allerede er tatt for en samlokalisering av Feiringklinikken og Glittreklinikken på Gardermoen, kom som et sjokk.

– Dette kom som et like stort sjokk for meg som for alle andre, og jeg fikk helt bakoversveis da denne nyheten kom for noen dager siden. Jeg mener saken ikke er avgjort. Vi har fått beskjed om at utbygging på Gardermoen er en sak som er under utredning.

Vi er en demokratisk organisasjon der det er våre medlemmer som til syvende og sist skal bestemme dette, sier Bratvold, som videre gikk langt i å kritisere ledelsen i LHL for at lokalforeningene ikke har fått mulighet til å diskutere saken med sine medlemmer.

HEFTIG DEBATT

Under tirsdagens møte var det etter hvert flere i salen som tok til ordet blant de rundt 80 fremmøtte, og det ble både en heftig debatt og mange innspill for hvordan en nedleggelse skal unngås. Et av forslagene var å se på en løsning der Glitre-klinikken heller flyttes til lokalene til gamle Stensby sykehus.

– De som kan regne litt ser at et prosjekt der man skal bygge et nytt stort sykehus på Gardermoen er fullstendig håpløs økonomistyring, sier Vidar Svendby som er eiendomsutvikler, og en av bygdas ildsjeler.

FIKK KRASS KRITIKK

Hva politikerne i Eidsvoll kommune har tenkt å foreta seg med at klinikken som bidrar med over 250 arbeidsplasser i kommunen nå trues med nedleggelse ville også debattant og Feiring-innbygger Torbjørn Ellingsen ha svar på, og serverte kveldens krasseste utspill med direkte adresse til ordfører Madsen.

– Det er bra politikerne i Eidsvoll står samlet tverrpolitisk om å kjempe mot en nedleggelse, men når ordføreren stiller til møte her i dag med en holdning om at slaget allerede er tapt, mener jeg det blir altfor defensivt. Jeg skjønner ikke at det går an. Her lukter det skittent spill, og grasrota må stå opp. Argumentet om avstand er bare tull. Det er ingen sykehus i dette landet som har noen nær tilknytning til en flyplass, sa en engasjert Ellingsen til stor applaus blant de fremmøtte.

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook