EUB har fått tak i en 3D-animasjon som viser hvordan nye, firefelts E6 og den doble jernbanetraseen mellom Minnesund og Espa vil se ut da den står ferdig.

- Dette er ikke nødvendigvis akkurat slik det blir, men planen slik det er i dag. Foreløpig er ikke alle regulerigsplaner og lignende endelig vedtatt, sier kommunikasjonssjef for prosjektet, Einar Søberg.

Strekningen du ser på filmen er 17 km lang, og her vil både nytt dobbeltspor for jernbanen og firefelts E6 bygges ut samtidig. Denne strekningen er budsjettert å koste ca 6 milliarder.

Du blir flydd oppover Mjøsas bredd hvor du får et flott overblikk over hvordan vegen og jernbanen slynger seg oppover, gjennom tunneler og fjellskrenter.

Den nye firefelts E6 mellom Jessheim-Kolomoen vil koste ca 7,1 milliarder kroner. Og det nye dobbeltsporet fra Eidsvoll til Hamar er foreløpig er beregnet til å koste 10 milliarder kroner.

Hvis Stortinget vedtar det og bevilger penger nok, når dobbeltsporet Hamar i 2019.

Dobbeltspor hele vegen fram til Hamar betyr at reisetida til Oslo blir rundt én time, og at turen Hamar-Gardermoen tar cirka 40 minutter. I dag bruker toget nær 1,5 time til Oslo.