Reisende på Øvre Romerike kan vente seg en aldri så liten togrevolusjon de nærmeste årene.

For å kunne betjene hyppigere avganger planlegger Jernbaneverket investeringer for nesten fem milliarder kroner på Øvre Romerike fram til 2015. I tillegg til dette kommer NSBs innkjøp av nye togsett, kalt «Flirt».

– Togreisende fra Øvre Romerike vil oppleve helt nye muligheter de kommende årene, sier informasjonssjef Trude Isaksen i Jernbaneverket.

AVSPORINGSUTSETTELSE
Egentlig skulle de første nye togene bli satt inn i trafikk 29. februar, men avsporingen på Vestfoldbanen sist uke har forpurret opplegget. Foreløpig er det uklart når togene kommer i drift, men utsettelsen vil neppe påvirke de lokale utbyggingsplanene.

HALVTIMES-TOG
Den mest merkbare forbedringen for de reisende på Øvre Romerike, blir hyppigere togavganger. NSB legger opp til at det fra desember skal gå tog hver halvtime mellom Dal og Drammen med stopp blant annet på Hauerseter, Jessheim og Kløfta. Dette gjelder også lørdager og søndager.

– Formelt sett er ruteopplegget ennå ikke godkjent av Jernbaneverket, men departementet har sagt ja til satsingen vår, opplyser Mari Bragstad som er strekningsansvarlig i NSB.

ENDRET RUTEOPPLEGG
Fra desember 2012 endres også avgangstidene for lokaltogene mellom Kongsberg og Eidsvoll.

– Nå ankommer lokaltoget Eidsvoll nesten samtidig med intercity-toget. Med de nye rutetidene vil det mer oppleves som om at det går tog hver halvtime mellom Oslo og Eidsvoll, kommenterer Mari Bragstad.

Reisetida Eidsvoll-Kongsberg vil også bli kortere, men skåret i gleden er at toget ikke lenger vil stoppe på Kløfta og Frogner.

Det er heller ikke snakk om å forlenge lokalrutene på Hovedbanen fra Dal til Eidsvoll. Alle persontogene til og fra Eidsvoll skal fortsatt kjøre Gardermobanen.

TRE TOG I TIMEN
Fra desember 2014 planlegger NSB å kjøre tre tog i timen hver veg mellom Eidsvoll og Drammen. Da vil man splitte den nåværende intercity-strekningen i to; Eidsvoll-Skien og Lillehammer-Drammen, begge med avganger hver time.

I tillegg til intercity-togene skal det fortsatt gå ett lokaltog i timen mellom Eidsvoll og Kongsberg.

NY TOGSETT
De nye togsettene, Flirt, skulle etter planen tas i bruk for rushtidsavgangene mellom Oslo og Skien fra og med 29. februar.

– I løpet av våren er planen å sette inn «Flirt» også på strekningen nord for Oslo, men eksakt dato er ennå ikke bestemt, opplyser Mari Bragstad i NSB.

Hvor mye avsporingen vil forsinke opplegget, er ennå ikke kjent.

I 2013 planlegges det å sette lokaltogutgavene av Flirt i trafikk mellom Dal og Drammen.