En «svensk» ulv er på vandring i Eidsvoll og nabodistriktene.

– Den var i området nord for Benkemyra i går. Hvor den er nå, vet jeg ikke, sier Jan Wilberg i Statens naturoppsyn i Nord-Odal.

RADIOMERKET
Dette dreier seg om ei radiomerket tispe med finsk-russiske gener.

– Den genetisk viktige ulven følges nøye av både svenske og norske miljømyndigheter, opplyser Direktoratet for naturforvaltning.

Ulven ble nylig flyttet fra Jämtland til Örebro i Sverige Flyttingen skjedde på initiativ fra svenske myndigheter, etter at det oppsto konflikter i forhold til reindrift i det området der ulven oppholdt seg. I forbindelse med flyttingen ble den radiomerket.

VANDRET
Men ulven likte seg øyensynlig ikke i sitt nye område. Den vandret ganske raskt nordvestover. Den krysset Glomma nord for Kongsvinger og fortsatt vestover. I går var den altså i Eidsvoll.

– Om den etablerer seg innenfor den såkalte ulvesonen i Norge, vil den kunne bety et viktig tilskudd til den sør-skandinaviske ulvestammen, skriver direktoratet.

– Hvis den derimot etablerer seg i områder med mye beitedyr, må svenske og norske myndigheter iverksette tiltak for å begrense skade på beitedyr. Det kan være aktuelt å flytte ulven igjen til områder uten risiko for skade.