I 2019 endte driftsresultatet på 2,7 millioner. Året etter endte det på 3,3 millioner i pluss og i 2021 på 4,2 millioner i overskudd. Sistnevnte ga en driftsmargin på 16,2 prosent

EUB økte omsetningen fra 23,7 til 26,4 millioner kroner fra 2020 til 2021.

Stolte

– Vi ser grønne lamper på alle fronter. Disse resultatene er skapt av alle ansatte i EUB, og de leveres også i en tid der landet har vært gjennom en koronapandemi, sier økonomi og markedssjef, Tina Fernås Berger.

Hun legger til at den uavhengige lokalavisen også har god fart i det nye året. Sammenlignet med samme periode i 2021, er annonseomsetningen økt med 20 prosent hittil i år. Andelen av den digitale omsetningen har økt med 44,7 prosent i april, sammenlignet med samme periode i 2021.

– Normalt er andre halvår bedre enn første halvår. Fra november 2021 til mai 2022 er abonnementstallet vårt økt med 16 prosent, tett oppunder 1.000 stykker, totalt. Den digitale andelen digitale abonnenter har økt med 52 prosent i samme periode. Opplagsinntekten følger den gode starten på året og er høyere enn budsjett, sier Fernås Berger.

Ingen hvilepute

– Dette gjør oss selvfølgelig trygge på at det vi holder på med er riktig. Det har vært store omveltninger i EUB de siste årene og det er tatt flere strategisk viktige veivalg. Resultatene viser at vi har lyktes godt med disse, poengterer Fernås Berger.

– Dette er selvfølgelig resultater vi er svært stolte av. Det er viktig å si at det ligger ekstremt hard jobbing bak. EUB kjennetegnes i dag av å være en hardtarbeidende gjeng som står på og løfter i flokk. De økonomiske resultatene de siste årene er et godt bilde på det, sier daglig leder og ansvarlig redaktør, Bjørn Inge Salberg Rødfoss.

– Samtidig skal dette overhodet ikke bli noen hvilepute for oss. Vi fortsetter å jobbe hardt hver eneste dag. Det har vist seg å være en viktig suksessresept, legger Salberg Rødfoss til.

LES OGSÅ: Redaktørens hjørne – spørsmål og svar