(Nettavisen)

Norsk Hydros resultat etter skatt er snudd fra et underskudd på 222 millioner kroner i tredje kvartal i 2020 til et overskudd på 1,1 milliarder kroner nå.

Justert EBITDA var på 7,2 milliarder kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 3,1 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Det er høye aluminiumspriser som i hovedsak forklarer oppgangen. Resultatet svekkes imidlertid av et papirtap på tap på tre milliarder kroner tilknyttet kontrakter ved London Metal Exchange og et valutatap på 622 millioner kroner.

Omsetning var på 36,71 milliarder kroner i kvartalet, mot en forventning på 34,3 milliarder, ifølge analytikertall innhentet av Infront TDN Direkt.

Les også: Facebook skuffer - lavere inntekter enn ventet

- Bedre enn planlagt

Høyere all-in metall- og aluminapriser og bedre volumer oppstrøms bidro positivt til justert EBITDA, delvis utliknet av høyere råvarekostnader. Konsernet melder at forbedringsmålet for 2021 er nådd med dette resultatet.

- Jeg er glad for å se at organisasjonen leverer rekordresultater for kvartalet i et godt aluminiummarked, og at vi har klart å nå forbedringsmålet for året allerede i tredje kvartal. Extrusions har levert bedre enn planlagt, i tillegg til at robust drift i Brasil har gitt et viktig bidrag til forbedringsprogrammet. Alunorte har produsert med full kapasitet for tredje kvartal på rad, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en børsmelding.

I løpet av kvartalet har Hydro kunnet oppheve covid-relaterte restriksjoner på arbeidsplasser i flere land med høy vaksinasjonsdekning og lave smittetall.

Les også: Tesla rundet 1.000 milliarder dollar i markedsverdi

Aluminiummarkedet var i underskudd i tredje kvartal. I Kina førte begrensninger i energiforsyning og forbruksrestriksjoner til redusert tilbud. Utenfor Kina fortsatte etterspørselen å stige i viktige markedssegmenter som bygg og anlegg, mens flere forstyrrelser påvirket tilbudssiden, skriver selskapet i meldingen.

Som følge av dette har det globale lagernivået gått ned i løpet av kvartalet, og det ventes et underskudd på markedet for primæraluminium i 2021.

- Verdens ledere vil snart møtes på klimakonferansen COP26 for å øke innsatsen i henhold til Paris-avtalen. Aluminium har en viktig rolle å spille i arbeidet for å redusere globale karbonutslipp og realisere det grønne skiftet. Vi ser økt etterspørsel etter aluminium som brukes i kundenes løsninger for reduserte utslipp, sier Aasheim.

- Etterspørselen fortsetter å øke

- Etterspørselen etter vår lavkarbonaluminium fortsetter å øke, samtidig som vi også iverksetter mange omfattende tiltak for å redusere våre egne utslipp. Prosjektet for bytte av drivstoff ved Alunorte vil gi et betydelig bidrag mot målet vårt om en utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2030, sier konsernsjefen.

Hydro nådde sitt forbedringsmål for 2021 på 5,1 milliarder kroner i løpet av tredje kvartal. Gode resultater i Extrusions er hovedårsaken til at målet ble nådd tidligere enn planlagt, melder selskapet.

Les også: Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

Hydros netto gjeldsposisjon ble redusert fra 3,6 milliarder kroner til 1,2 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften, utenom endringer i kortsiktige og langsiktige sikkerhetsstillelser, og utenom kjøp av pengemarkedsfond, utgjorde 3,2 milliarder kroner.

Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 0,5 milliarder kroner. Justert netto gjeld holdt seg stort sett på et stabilt nivå, sammenliknet med andre kvartal, og var 10,5 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Les også: Equinor vil satse 350 milliarder på grønn industri

Nedgangen i gjeld ble mer enn utliknet av økte krav om sikkerhetsstillelser, som utgjorde 6,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, hovedsakelig knyttet til strategiske og operasjonelle sikringsposisjoner, skriver Norsk Hydro i børsmeldingen.