Hopp til innhold på siden:

Nøkkeltall

Bekreftede smittetilfeller i kommunene på Øvre Romerike

Smittetilfellene er bekreftede, altså de som er blitt testet og fått påvist korona. Kilder for tallene er Folkehelseinstituttet og kommuner. Tallene oppdateres minst daglig.

Bekreftet smittetilfeller i Viken og Norge

Sykehusinnlagte

Kildene for tallene er Helsedirektoratet og de fire helseregionene, og oppdateres daglig. Antall intensiv- og respiratorpasienter rapporteres på helseregion-nivå. Tallene på innlagte kan stige og synke, etterhvert som pasienter blir lagt inn, skrives ut som friske, eller dør.

Vaksinerte