Politiet har siktet Gjerdrum kommune for overtredelse av Straffeloven §150 (gammel straffelov) og Straffeloven 173c (ny straffelov), sammenholdt med naturskadelovens § 20.

- Siktelsen omhandler manglende oppfølging fra kommunens side av varsler. Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred, eller at det har vært feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag kveld.

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til.

- Vi avventer nå statsadvokatens avgjørelse, og har ingen ytterligere kommentarer til siktelsens innhold, fortsetter meldingen.

Politiet har siden januar 2021 gjennomført en selvstendig årsaksetterforskning opp mot jordskredet på Ask i Gjerdrum 30. desember 2020. Etterforskningen har blitt gjennomført av en egen etterforskningsgruppe i politidistriktet, og arbeidet har vært meget omfattende. Cirka 150 personer har avgitt forklaringer, og man har innhentet og gjennomgått rundt 55 000 dokumenttitler.

Gjerdrum kommune skriver på sine nettsider at de er overasket over konklusjonen, og vil fortsette arbeidet for å saken belyst fullt ut.

– Jeg føler på et stort ansvar. Som jeg har sagt hele tiden er jeg helt sikker på at kommunen kunne, og sikkert burde, gjort ting annerledes. Særlig når vi ser hvilke tragiske konsekvenser det fikk. Men jeg er overrasket over at politiet nå har kommet til at vi hadde en plikt til å handle på bakgrunn av de varslene vi fikk, og at vi kan straffes for ikke å ha gjort det, sier ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen til kommunens nettsider.

– I likhet med Gjerdrumutvalgets leder, Inge Ryan, mener jeg at det faktiske ansvaret for oppfølging og utbedringstiltak er uklart. Det samme mener tilsynelatende også myndighetene, som har bedt om en offentlig utredning for å klargjøre ansvarsforholdene, utdyper Østensen.