Om du tidligere har fått en positiv hjemmetest, har du likevel måtte tatt en PCR-test på en av kommunens teststasjoner. Slik er det ikke lenger. I alle fall ikke for alle.

Nå har Regjeringen besluttet at selvtest/hjemmetest er bekreftende nok for to grupper. Dette vil gjelde for:

  • personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose)
  • personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene

Det bes fortsatt om at det positive resultatet registreres. Det kan man gjøre på denne siden.

Dersom man ikke tilhører en av de to ovennevnte gruppene, anbefales det å bestille time til test ved teststasjonen for å bekrefte positiv selvtest med PCR-test.

Det er altså Regjeringen som har besluttet dette, og tanken bak er at det skal være med på å dempe belastningen på kommunene og på laboratorier. Fra onsdag ble det også endringer i karantenereglene, som sier at smittekarantenen på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

– Justeringen er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig nivå på helse- og omsorgstjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner med den smitteøkningen som er forventet. Det er også forholdsmessig å erstatte karantene med testing, når vi har kunnskap om at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn de tidligere virusvariantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Regjeringens nettsider.