1. Hvorfor skriver EUB så mange eiendomssaker?

Svar: Vi er opptatt av å lage saker som engasjerer flest mulig, saker som flest vil lese. Sammen med enkelte andre temaer, troner eiendomssaker øverst på parametrene vi måler ut fra. Dette gjelder både i forhold til lesertall og abonnementssalg. Vi hadde ikke gjort jobben vår om vi ikke brukte våre nye analyseverktøy aktivt.

2. Du nevner analyseverktøy. Hva er det?

Svar: EUB får i dag en helt annen innsikt i hva leserne er opptatt av. Vi får blant annet en tilbakemelding på hva folk i ulike aldre er mest opptatt av, hvilke temaer som engasjerer og utløser flest salg og hva som ikke treffer like godt. Vi jobber hele tiden med å treffe så mange som mulig med journalistikken vår, og bruker analysen til å oppnå målsettingene vi setter oss.

3. For mange aviser er det et mål å treffe de unge. Er dette også noe EUB er opptatt av?

Svar: Ja, så absolutt. Vi er opptatt av unge og gamle. Alle. Vi ser en positiv utvikling innenfor abonnenter under 40 år. Dette tallet er doblet siden oktober i fjor og er stadig økende. Det er klart vi ønsker en så stor andel lesere under 40 år som overhodet mulig. Dette gjør også at vi må lage saker som retter seg spesielt mot denne lesergruppen.

4. Dere har en nettside som oppdateres kontinuerlig gjennom døgnet. I tillegg gir dere ut fire ukentlige papiravisutgaver. Hvordan tenker dere rundt disse to plattformene?

Svar: Nett først har vært viktig i mediebransjen i mange år. Slik tenker vi også. Vi ønsker å være først ute med hendelsesnyheter og følger det lokale nyhetsbildet tett. Samtidig er det viktig å understreke at papiravisen også har stor prioritet. Vi bruker fortsatt bra med ressurser på den og ønsker at kvaliteten der skal opprettholdes.

5. Er det ikke egentlig en del av samfunnsoppdraget til en lokalavis å være til stede på mest mulig av det som skjer lokalt?

Svar: Jo, det kan du si. Tidligere var EUB rundt på mye av det som rørte seg lokalt. Det være seg ulike arrangementer for små og store, på kvelder og helger. Det er klart dette er viktig. Store happeninger skal prioriteres. Det føler vi fortsatt at vi gjør, men det gjøres helt sikkert også feilvurderinger. De siste årene har flere lokale lag og foreninger hevet kvaliteten på nettsider og andre kommunikasjonskanaler. Det er også blitt slik at «alle» oppdaterer sosiale medier fra arrangementer, tilstelninger etc. de er til stede på. Konkurransen om det unike er med andre ord sterkere enn noen gang. EUB ønsker selvfølgelig å bli oppfattet som unike, som noe annet enn det du får på en nettside eller i sosiale medier. Vi skal være et produkt som folk ønsker å abonnere på over tid, og derfor har vi også dreid strategien noe. Og når det nevnes samfunnsoppdrag, så er det selvfølgelig et omdiskutert ord. Jeg mener en lokalavis vanskelig kan utøve samfunnsoppdraget bedre enn å lage saker som treffer flest mulig.

6. Du nevner strategien her. Hvordan har det egentlig gått med EUB de siste årene?

Svar: Veldig bra! Økonomisk leverte vi et fjorår med 4,2 millioner kroner i overskudd og en driftsmargin på 16,2 prosent. Det viser at jobbes godt i EUB, og der vil jeg trekke fram alle de ansatte. De gjør en fantastisk jobb, og jeg er svært takknemlig over å få jobben sammen med denne gjengen. Jeg gleder enormt til å gå på jobb hver dag, og det er i stor grad deres og lesernes fortjeneste.. Vi har økt abonnementstallet vårt med nær 1.000 siden oktober i fjor. Det viser det samme. Annonseomsetningen er også i god vekst. Vi opplever at vi er en lokalavis i medvind.

7. Så alt er bra. Blir ikke det i overkant navlebeskuende?

Svar: Det kan du kanskje si. Det er absolutt mye vi kan bli bedre på. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at vi har for lite ultralokalt stoff. Litt flåsete sier noen at vi har eiendomssaker, nyåpninger og bildeserier fra utesteder. Og at «det er det». Vi tar slike tilbakemeldinger konstruktivt og ønsker hele tiden å utvikle oss. Dette er også én av grunnene til at vi fredag 3. juni lanserer en nysatsing på ultralokale saker, på siden eub.no/lokalstoff. Vi må lytte til lokalbefolkningen. Det er jo dem vi driver avis for.

8. Hvorfor lager dere bildeserier fra utelivet lokalt?

Svar: Da må jeg igjen tilbake til analyseverktøyene våre. Det er knapt noe som engasjerer flere enn disse bildeseriene. Vi ser det på lesertallene og vi ser det på antall abonnementssalg. Vi hadde faktisk ikke gjort jobben vår om vi da ikke hadde prioritert å ha flere av disse.

9. Hva med sports- og kulturdekningen. Hva kan vi forvente av den framover?

Svar: Nysatsingen på lokalstoff vil være et slags taktskifte, også for denne typen saker i lokalavisen. Vi skal ha høyere volum av det og vi skal treffe flere i disse miljøene. Det er et klart mål med det nye prosjektet.

10. Hvordan treffer egentlig disse sakene på analyseverktøyene du nevner?

Svar: Det treffer nok bra i miljøene som er engasjerte. Samtidig ser vi at det favner langt færre i snitt enn saker vi lager innenfor andre temaer. Framover blir det mer «ja, takk, begge deler» hos oss. Vi skal ha godt med kultur- og sportsstoff, men det blir viktig for oss at også disse sakene engasjerer. Derfor er det nå en klar oppfordring til dem som har savnet disse sakene i EUB. Vis det gjennom å klikke på og lese sakene når de nå vil komme hyppigere. På den måten får vi en klar tilbakemelding på at dette også er saker lokalavisen trenger.

11. Hva med politiske saker. Hvilke vurderinger gjør du deg der?

Svar: Det skal vi selvfølgelig ha. Jeg opplever at vi har en del politiske saker. Vi skal prioritere vinklinger som engasjerer leserne, og gjerne i god tid før endelig vedtak fattes i kommunestyrene. Da er det fort for sent å få fram meningsbrytningene. Vi skal være arenaen som setter viktige, lokale og politiske saker på agendaen for lokalbefolkningen.

12. Hvordan opplever du det lokale engasjementet? Hva tenker du om at ikke alle alltid er fornøyde med det dere gjør?

Svar: Det må vi tåle. Vi stikker hodet fram i ofrentligheten hver eneste dag, og da må vi tåle og respektere at det finnes ulike meninger om jobben vi gjør. Det viktigste er til syvende og sist at folk er engasjerte i lokalavisen. Alternativet er mye verre.

13. Hvor mange ansatte har dere i EUB?

Svar: Fra 1. juni er vi elleve ansatte.

14. Hva skal folk gjøre om de ønsker å komme med tilbakemeldinger, ris eller ros?

Svar: Ta gjerne kontakt med meg direkte på [email protected] Vi er lydhøre for alle synspunkter.