21. januar ble det opplyst at det var smitte blant både pasienter og ansatte ved Vilberg helsetun.

– Det har den siste tiden vært noen smittetilfeller blant ansatte og pasienter ved Vilberg helsetun. Dette er noe man har regnet med, og som også vil kunne øke noe i den nærmeste tiden framover, sa virksomhetsleder Vidar Roseth i Eidsvoll kommune da.

Og nå kan kommunen informere at det er flere som har blitt smittet.

– Det er fortsatt et pågående smitteutbrudd ved 1. og 2 avdeling ved Vilberg helsetun. Antall smittetilfeller ved disse avdelingene er nå færre, men foreløpig opprettholdes den midlertidige besøksstansen ved disse avdelingene. I helgen ble det påvist smitte blant pasienter og ansatte ved 3. avdeling, skriver kommunen på sine nettsider.

Det at det har kommet smitte på den tredje avdelingen fører til at det blir besøksstans også der. Det vil si at det nå gjelder for tre avdelinger på helsetunet.

– Det er gjennomgående milde symptomer og ikke en spesielt dramatisk situasjon, men det er nødvendig å treffe noen tiltak for å søke å begrense videre smittespredning. Dersom det er spesielle hensyn som tilsier at det likevel burde være anledning til besøk, så kan man ta kontakt med avdelingen om dette, skriver kommunen videre.