På sine nettsider har Eidsvoll kommune listet opp hvilke skoler og hvor mange elever som den siste tiden har fått påvist koronasmitte.

Smittestatus

Ved Dal skole er det påvist ti smittede elever, seks elever ved 2. trinn, to elever ved 6. trinn, en elev ved 1. og 3. trinn. Siste tilfelle påvist 6. november.

Ved Råholt Ungdomsskole er det totalt påvist fire smittede elever den siste uken. To elever ved 9. trinn og to elever ved 8. trinn. Siste tilfelle meldt 9. november.

Ved Steinerskolen er det påvist fem tilfeller den siste uken. Fire elever i 9. trinn og en i 5. trinn. De siste tre tilfellene ble meldt 8. november.

Ved Vilberg skole er det påvist smitte hos 21 elever og en ansatt siden 24. oktober. 16 av barna er elever ved 2. trinn, tre er elever ved 5. trinn, En elev ved 1. og 6. trinn, disse siste to tilfeller ble påvist mandag 8. november.

Ved Bønsmoen skole er det påvist 45 smittede elever siden 24. oktober. 28 ved 7. trinn, ni ved 3. trinn, fire ved 6. trinn og en elev ved hvert av de øvrige trinn, i tillegg er det påvist smitte hos tre ansatte. Hele skolen testes med hurtigtester for 3. gang torsdag morgen. Siste fire tilfeller ble meldt 8. november.

Kilde: Eidsvoll kommune

Kommune anbefaler alle om å være oppmerksomme på symptomer, både hos seg selv og barna.

Like før helgen gikk kommuneoverlegene i Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Gjerdrum ut med felles oppfordring til innbyggerne. Bakgrunnen er at smittetallene for covid-19 har steget jevnt i Norge de siste ukene, og økningen fortsetter.

- Kommunen i Gardermoregionen opplever nå økende smittetall. Fastlegekontorene og legevakter i kommunene er sterkt belastet. Også kommunale institusjoner og helsetjenester kan snart få bemanningsproblemer fordi de ansatte blir syke, skriver de i en pressemelding signert samtlige kommuneoverleger.

Smittevern-råd

Kommuneoverlegene på Øvre Romerike gir derfor følgende råd til befolkningen, også til de som er vaksinert:

Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg.

Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne minst en meter.

Bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom. Dette gjelder i butikker, offentlig transport og alle aktiviteter på jobb og fritid.

Vurder om du bør redusere antallet nærkontakter.

Vask hendene med såpe og vann når du kommer hjem, og bruk spritdispensere som er tilgjengelige i det offentlige rom.

Du som ikke er vaksinert eller bare har fått en dose, anbefales å vaksinere deg og ta kontakt med ditt lokale kommunale vaksinasjonskontor. Du som får tilbud om tredje dose bør også takke ja til dette.