«Snakk om tradisjoner. Klokka 11:30 når bildet ble tatt var det ikke et menneske på Tingvoll», skriver Terje Fosshaug på Facebook på nasjonaldagen.

Han var én av flere som reagerte på årets omlegging. I stedet for at de lokale togene gikk til Tingvoll og gjennomførte arrangementene der, gikk 17. mai-togene fra Tingvoll og til skolene. Tidligere har de to barnetogene gått hver for seg fra morgenen av, og møttes ved mølla ved Felleskjøpet på Eidsvoll. Deretter har de gått samlet opp til kirken for underholdning i Wergelandslunden. Skolene har byttet på å stå for denne underholdningen.

Driftet på frivillighet

Allerede 20. februar ble endringen omtalt i EUB. Under en sak om store endringer for årets 17. mai-feiring. I en pressemelding fra FAU ved både Ås og Vilberg skole kom det fram at de har besluttet å gjøre noen endringer.

– Alle 17. mai-arrangement i Eidsvoll, utover dagarrangement ved Eidsvollsbygningen, er ene og alene driftet og håndtert av frivillighet. Det er et stort og krevende arbeid å skape flere arrangement på samme dag, sto det blant annet.

FAU hadde derfor kommet fram til at de vil endre retningen på 17.mai-toget, slik at det blir felles avmarsj fra kirken, hvor toget går til hver sin skole for arrangementer med 17.mai-leker og underholdning.

– Arrangementet i Wergelandslunden i år vil bestå av kransepålegging på formiddagen. Samtidig vil Eidsvoll Janitsjar og Eidsvoll Mannskor bidra musikalsk. Etter det starter avmarsjen, ble det opplyst om.

Hensikten med dette skal være å gjøre 17. mai-feiringen mer samlende i hver sin skolekrets.

– Vi tror også at det vil være mer motiverende for barna å gå mot is, brus og leker. Arrangementene på Vilberg og Ås skoler er åpne for alle, og vi oppfordrer alle i nærmiljøene til å ta turen, sto det i pressemeldingen.

Dette i tillegg til å lette arbeidsbyrden tilknyttet et felles arrangement.

– Beslutning om å endre retning på toget er relatert til at man ønsker å minske arbeidsbyrden på enkeltpersoner, og at man samtidig setter fokus på at dette skal være en strålende dag med barn i fokus, skrev FAU.

– Alle som ønsker, og som ikke vil delta på skolene, er hjertelig velkommen til å delta ved Eidsvollsbygningen der det er både dag- og kveldsarrangement i regi av virksomhet kultur og Eidsvoll 1814, la de til.

Debatten har gått hett for seg i sosiale medier siden årets 17. mai-feiring. Noen synes det var helt fint og at det har vært en riktig beslutning. Andre mener det blir helt feil å avlyse en tradisjon på denne måten. Terje Fosshaug er blant dem som reagerer.

– Ved å kutte ut Tingvoll så syns jeg det er et brudd på gammel tradisjon. Det er ikke alle som har Barn/Barnebarn som gir tilhørighet til skolene. Nå ble alt oppløst etter barnetoget, sier han til EUB.

– Synes det var trist. Særlig nå i disse tider. Sånn jeg har hørt er det FAU ved Ås og Vilberg som syns det ble for mye jobb på for få personer å arrangere på Tingvoll, legger han til.

Eidsvoll-ordfører Hege Svendsen (Ap) kommenterer det hele slik:

– Det er FAU og ikke kommunen. som har hatt ansvar for arrangementet på Tingvoll og det er de som har ønsket endring da det har vært for mye arbeid og for få å ta jobben, slik jeg har forstått det. Jeg har ikke selv vært med i disse samtalene da det er kultur som holder i koordineringen av 17.mai. Kommunen har ansvaret for arrangementet i parken ved Eidsvollsbygningen på dagen. Så det er frivillige som tar seg av arrangementet på Tingvoll, sier hun.

– Stort ønske å få til begge deler

– Vi har ikke en felles 17.mai komite i Eidsvoll og har ikke hatt det på noen år. Men det var mange som kontaktet meg i parken i går og som synes dette var en trist endring. Det gjør jo vondt å høre. 17.mai i Eidsvoll skal være fint for alle. Men det var også mange foreldre på skolene som var veldig fornøyd med skolearrangementene slik de ble i år. Som foreldre selv så er det forståelig at det kan bli mye arbeid på en slik dag, der man også skal la barna få ha en fin dag. Men en så gammel tradisjon er leit for de som ikke selv har små barn, å miste, og på et så viktig sted for Eidsvoll, understreker Svendsen.

– Det er tydelig at det er et stort ønske å få til begge deler. Vi bør nok ta et møte i etterkant av 17.mai og vurdere om vi burde hatt en felles 17.mai-komite og se om det er noen måter å få til et arrangement både ved Tingvoll og på skolene som alle kan være fornøyd med. Jeg vil ta initiativ til det. Jeg er helt sikker på at det er andre frivillige som kan stille opp om de blir spurt, sier Eidsvoll-ordføreren.

Anita Borrmann Skoglund er kultursjef i Eidsvoll kommune. Hun kommenterer saken slik:

– Feiringen på Tingvoll planlegges, iverksettes og gjennomføres av frivillige på lik linje som for eksempel i Feiring og på Minnesund. Det har i flere år vært diskutert om dette er for store oppgaver for FAU som er ansvarlig for arrangementene i Midtbygda, samt at flere ikke synes opplegget har vært det beste for barna. Slik det har vært gjennomført på Tingvoll tidligere så har FAUene både måttet rigge opp/ned arrangement på Tingvoll og deretter reise til respektive skoler og rigge nytt arrangement der. Jeg har forståelse for at FAU har valgt å forsøke en annen løsning i år, innleder hun.

– Når det er sagt, så forstår jeg de som ønsker et eget arrangement på Tingvoll, og det er ingenting i veien for at dette kan gjennomføres neste år, og alle år deretter. Det fordrer at opprettes en frivillig-gruppe som kan samarbeide med FAUene. Jeg har verken rett eller myndighet til å kreve at frivillige arbeider på 17.mai, men jeg tar av meg hatten for alle de som gjør det. Hundrevis av mennesker jobber med planlegging i forkant, og barn og voksne øver i lange tider for å skape musikk, sang og taler, mens andre har oppgaver som å planlegge, booke, stå i kiosk, bake, koordinere, stenge veier, kjøre, rigge utstyr etc. Jeg mener vi bør applaudere den innsatsen som legges ned for at vi i Eidsvoll skal kunne feire 17.mai fra morgen til kveld over hele bygda. De som ønsker det annerledes er hjertelig velkommen til å bli med på dugnadsarbeidet neste år. Det er slitsomt, men det er også fantastisk givende å se alle som storkoser seg på store og små arrangement i hele bygda. Ingen feirer 17.mai som i Eidsvoll. Det er storslagent og fantastisk, men det krever sin innsats. Jeg kan ikke annet til å oppfordre flere til å bli med. De som ønsker å opprette en frivillig-gruppe som jobber med Tingvoll-arrangement til neste år kan gjerne ta kontakt med meg, og så kan jeg koble disse sammen med FAU til høsten når vi starter planleggingen av 17.mai 2024. Jeg ønsker alle velkommen på laget, sier Anita Borrmann Skoglund.